Som et ledd i å forstå viktigheten av å nærme oss kreativitet og design som en prosess, skal vi øve oss på problemløsing med en praktisk og stegvis fremgangsmåte. Øvelsen går ut på å utvikle logo og navn for et hundefôr og... Continue Reading →

Advertisements