Strategisk design Oppgave: design et 5-siders nettsted for å promotere hjembyen Drammen. Beskrivelse: Word (1 side) som sier litt om hvordan konseptet er tenkt. Forbehold: Utarbeidelsen av et slik type nettsted (prototype / konseptskisser) er vanligvis meget krevende både kostnads-, ressurs- og... Continue Reading →

Advertisements