Layout – del 5. Design of layout in InDesign

travel-brochure-design-moon travel-brochure-design-just-leave Design av en 4s brosjyre for et fiktivt reisebyrå. Format: A5 (når foldet). Farger: Fullfarger. Skrifttyper: OCR Std for headinger/logo, Century Gothic til rubrikker og brødtekst. Komposisjon: fish-eye nordpol og halve månen som sammen utgjør en sirkel. Tvinger leseretning med baner og tekstrubrikker. Høy kontrast. Enkel "grid"; 1,5 cm på alle sider Bakside... Continue Reading →

Advertisements

Layout – del 4. Basic principles of layout

Tracing av grid i et layout. Boken jeg valgte bruker et grid som er likt på både venstre og høyre side. Det la jeg ikke merke til før jeg begynte å måle opp. Den er strengt tatt basert på  en 3 kolonner. Venstre kolonne er smal og egentlig en marg. De to øvrige kolonnen brukeren "fleksibel grid"... Continue Reading →

Layout – del 3. Pace and contrast

Øvelsen går ut på å bedømme forskjeller i rytme og kontrast mellom en nettside og en trykksak.Jeg tok for meg papirutgaven og nettsidene til Drammens Tidende (DT.no).Papiravis: Forsiden har gjerne ett eller to hovedsaker. Og avisen har generelt et mye større areal og spre artiklene ut på. Mange artikler har flere bilder, både store og små.... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑