Photo Essay – Del 2. Skisser og fotografering

Skisser

I planleggingen av essayet ble det brukt et enkelt storyboard som forklarer hvordan story og motiver er tenkt. Hensikten er ikke å planlegge nøye, men ment som en huskeliste eller veiledning. Det endelige resultatet viser at storyboardet ikke ble fulgt slavisk.

storyboard2storyboard3storyboard4 storyboard5 storyboard6storyboard7

Storyboard er også nyttig som instruks til hovedpersonen fordi det viser temaet i essayet og hva som kan forventes. Hint om lyskilder som kan utnyttes er også tegnet inn selv om også disse ofte er annerledes i det ferdige essayet. Stemningen og oppsett til forsidefotografiet var først tenkt i en sakral setting, som om mobilen lå på et alter.

storyboard1

Den endelige stemningen og motivet ble noe annerledes enn planlagt. Motivet ble high-key med den sorte skjermen som kontrast. Det religiøse aspektet ble sløyfet.

Jeg planla med baklys for å skille mobilen, og bordet den lå på, fra bakgrunnen. Denne lyssetting ble noe endret med overlys (key) istedenfor baklys, og fill fra venstre. Det nære utsnittet gjorde lysarbeid med bakgrunnen overflødig.

Fotografering

Forsidefotografiet ble rigget opp med foamboards, leselampe og lysbrett. Lysbrettet gir et ufokusert spredt lys og funker bra som fill på kort avstand på små objekter.

shoot

Leselampa er key. Baklyset er key som reflekteres i foamboard. Fordi utsnittet på bildet ikke skulle ha med bakgrunn ble det ikke nødvendig å bruke mye tid på baklys. Refleksen i skjermen på telefonen ble til ved å utnytte speilbildet av et hvitt foamboard som ble skråstilt over mobilen (kan sees til høyre i bildet). Alle bildene er knipset med håndholdt kamera.

Referanser

5 Photo Essay Tips

Light Matters

An Introduction to Indoor and Studio Flash Photography

A Fundamental Introduction to Studio vLighting Equipment

Hard, Medium, or Soft Light?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: