Webdesign prosess 2: Design del 2

Strategisk design

Oppgave: design et 5-siders nettsted for å promotere hjembyen Drammen.

Beskrivelse: Word (1 side) som sier litt om hvordan konseptet er tenkt.

Forbehold: Utarbeidelsen av et slik type nettsted (prototype / konseptskisser) er vanligvis meget krevende både kostnads-, ressurs- og tidsmessig. Innholdet vil begrense seg av naturlige årsaker da tiden til rådighet er for kort (oppg. gav 7 timer til rådighet). Utkastet vil derfor tjene som en innfallsvinkel og rammeverk hvor passende innhold kan utvikles over tid.

Kilder vist i forsalget til grafisk design (nederst i dette innlegget):
Arne Moslåtten, fotograf (Ved Ypsilon, Drammen)
Heltberg: Ny skole i Drammen
drammen.no: Historien om Strømsgodset
tv2: Familien Storholt fra Drammen
Gunnlaug Moen, Utstilling om Drammen 2036
DN, Haandbryggeriet

Wireframes:

Hjem

 Hjembyen - Hjem

Familie

 Hjembyen - Familie

Utdanning

Hjembyen - Utdanning

Næring

Hjembyen - Næring

Kultur

Hjembyen - Kultur

Idrett

Hjembyen - Idrett

Grafisk design (utkast)

hjembyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: