Webdesign prosess 2: Design del 2

Strategisk design Oppgave: design et 5-siders nettsted for å promotere hjembyen Drammen. Beskrivelse: Word (1 side) som sier litt om hvordan konseptet er tenkt. Forbehold: Utarbeidelsen av et slik type nettsted (prototype / konseptskisser) er vanligvis meget krevende både kostnads-, ressurs- og tidsmessig. Innholdet vil begrense seg av naturlige årsaker da tiden til rådighet er for kort... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑