Oppgave: list opp 10 nettsteder jeg finner gode, og 10 jeg synes er mindre gode.

10 nettsider jeg finner ok og bruker ofte:

 • nrk.no
 • yr.no
 • ut.no
 • prisjakt.no
 • vg.no
 • amazon.com
 • google.no
 • bbc.com/news
 • youtube.com
 • thefreedictionary.com

Nettstedene er nyttige, lettleste, forholdsvis lette å navigere tross store mengder innhold, gode søkemuligheter, mange veier videre til relatert innhold, ser ut til å ha en god innholds- og SEO strategi, god bruk av illustrasjoner, infografikk, foto, video og animasjoner og relativt moderne design og lar meg komme inn en fin flyt.

10 mindre gode nettsider:

 • aftenposten.no
 • wikipedia.org
 • twitter.com
 • kvasir.no
 • stumbleupon.com
 • facebook.com
 • eiendomsmegler1.no
 • autodb.no
 • theworldsworstwebsiteever.com
 • arngren.net

Ikke alle synspunktene her  passer til alle disse nettstedene. Ikke så enkle å navigere, uinspirerte, noe rart og uklart grensesnitt, utydelige aksjonspunkter eller handlingsdrivere, noen har for mange funksjoner og andre har få og diffuse. For øvrig er de to siste nettsidene noe “spesielle”, men jeg mistenker at det er en bevisst strategi og at de spiller på en kitsch-effekt.

Advertisements