Introduksjon til webdesign – del 2. Noen gode og mindre gode nettsider

Oppgave: list opp 10 nettsteder jeg finner gode, og 10 jeg synes er mindre gode.

10 nettsider jeg finner ok og bruker ofte:

 • nrk.no
 • yr.no
 • ut.no
 • prisjakt.no
 • vg.no
 • amazon.com
 • google.no
 • bbc.com/news
 • youtube.com
 • thefreedictionary.com

Nettstedene er nyttige, lettleste, forholdsvis lette å navigere tross store mengder innhold, gode søkemuligheter, mange veier videre til relatert innhold, ser ut til å ha en god innholds- og SEO strategi, god bruk av illustrasjoner, infografikk, foto, video og animasjoner og relativt moderne design og lar meg komme inn en fin flyt.

10 mindre gode nettsider:

 • aftenposten.no
 • wikipedia.org
 • twitter.com
 • kvasir.no
 • stumbleupon.com
 • facebook.com
 • eiendomsmegler1.no
 • autodb.no
 • theworldsworstwebsiteever.com
 • arngren.net

Ikke alle synspunktene her  passer til alle disse nettstedene. Ikke så enkle å navigere, uinspirerte, noe rart og uklart grensesnitt, utydelige aksjonspunkter eller handlingsdrivere, noen har for mange funksjoner og andre har få og diffuse. For øvrig er de to siste nettsidene noe “spesielle”, men jeg mistenker at det er en bevisst strategi og at de spiller på en kitsch-effekt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: