Introduksjon til webdesign – del 1.1 Designbrief

10 tilleggsspørsmål skal tilføyes 10 opprinnelige spørsmål brukt i oppgaven. Av de totalt 20 spørsmålene skal det plukkes ut 10 “ultimate” spørsmål som skal benyttes i designbrief med klienter.

Oppgavens 10 egne spørsmål:

 1. What kind of visitors are you expecting on your website?
 2. Who are your competitors and how do you differ from them?
 3. What actions do you want visitors to take on the site?
 4. What is your deadline for completing the site? How big is the budget?
 5. What features should be used on your website?
 6. Please list the names of three sites that you like and explain what you like about them.
 7. Do you have any colour preferences? What should the look and feel for the website be?
 8. Who will be the contact person for this project?
 9. What do you NOT want on your site in terms of text, content, colour and graphic elements?
 10. Who will be responsible for maintaining the website? Will the person have the time and skills to do so?

Mine 10-ish tilleggsspørsmål:

 1. Eksisterer det en designmanual og grafiske retningslinjer for bedriften?
 2. Hva tror du brukerne foretrekker av stil og innhold på nettstedet deres?
 3. Hva er innholdsstrategien? Hvordan planlegger dere å nå mottakere? Vil det være behov for å lansere nettsted og innhold på sosiale medier? Andre kanaler?
 4. Hva er strategien for SEO og rangering? Har dere samarbeidspartnere og bedrifter som kan referer til dere og omvendt?
 5. Er det budsjett til testing av en prototype; brukertesting eller AB testing, eller venner og kjente (husk belønning)?
 6. Gitt kompleksiteten av løsningen; har dere budsjett til å engasjere en interaksjonsdesigner?
 7. Bør det engasjeres fotograf eller illustratør? Eller vil bildebank være tilstrekkelig?
 8. Hvilke tilgjengelighetskrav må møtes? Blir dette et privat eller offentlig nettsted?
 9. Gitt kompleksiteten av løsningen; hva med responsivt design? Vil løsningens innhold være for komplekst til å håndteres via små mobile enheter?
 10. Er det spesielle sikkerhetshensyn; innlogging (identifikasjon, autentisering og autorisasjon) eller annen brukerinformasjon som må beskyttes?
 11. Er det budsjett til å gjennomføre en evaluering etter lansering eller spørreundersøkelser (husk premier)?
 12. Hvilke markedskampanjer er planlagt for å gi oppmerksomhet til nettstedet?
 13. Hvilke videre planer og tanker har dere for nettstedet?

“Ultimate” 10 spørsmål til designbrief for webløsninger:

 1. What kind of visitors are you expecting on your website?
 2. Who are your competitors and how do you differ from them?
 3. What actions do you want visitors to take on the site?
 4. What is your deadline for completing the site? How big is the budget?
 5. Eksisterer det en designmanual og grafiske retningslinjer for bedriften?
 6. Hva er innholdsstrategien? Hvordan planlegger dere å nå mottakere? Vil det være behov for å lansere nettsted og innhold på sosiale medier? Andre kanaler?
 7. Hva er strategien for SEO og rangering? Har dere samarbeidspartnere og bedrifter som kan referer til dere og omvendt?
 8. Bør det engasjeres fotograf eller illustratør?  Eller vil bildebank være tilstrekkelig?
 9. Er det budsjett til testing av en prototype; brukertesting eller AB testing, eller venner og kjente (husk belønning)?
 10. Who will be the contact person for this project?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: