Introduksjon til webdesign – del 1.0 Noen begreper

Internett

Internett er et åpent globalt nettverk av elektroniske enheter (nettbrett, laptop, PC, mobil, server, spillkonsoll, TV m.m.), tilkoblet hverandre via ulike media, gjennom standardiserte protokoller (metode for å utveksle data). Mest vanlig er HTTP-protokollen som danner grunnlaget for all nettverkskommunikasjon på WWW.

Formålet med internett er informasjonssdeling og kommunikasjon. Informasjonen og er fritt tilgjengelig med unntak av når en vert (f.eks. webserver) må vite hvem du er (innlogging). WWW, eller webben, er den mest kjente delen av internett og ble utviklet av Tim Berners Lee allerede i 1989. Den første websiden ble lansert i 1991.

Hver enhet tilkoblet internett har fått tildelt en unik id kalt IP-nummer. IP-en identifiserer enheten og muliggjør transaksjoner enhetene seg imellom. IP-nummer kan også sees på som et telefon-nr. hvor vert og bruker “ringer” hverandre og “samtaler” til én velger å “legge på røret”, f.eks. når bruker går til en annen nettside, eller om webserveren går ned. I disse tilfellene brytes forbindelsen.

IP-nummer er vanskelige å memorere. Aliaser, eller domene-navn, gjøre det lettere for oss å “ringe” opp et nettsted via adressefeltet i en nettleser. I det bakenforliggende nettverket leter navneservere opp IP-nummeret, som domene-navnet peker på, og tar kontakt med den rette webserveren.

HTML

HTML er et formateringsspråk for å lage websider og ble forfattet av Tim Berners Lee. HTML kan skrives inn manuelt via en vanlig teksteditor (f.eks. Notepad) eller genereres via forskjellige HTML-editorer (f.eks. Muse) eller et CMS (f.eks. WordPress). HTML består av tagger som omslutter fragmenter av innholdet på en webside. For å få en fet skrifttype må teksten omsluttes med en bestemt tagg som instruerer nettleseren til å tolke skriften som fet. HTML plasserer media og tekst i henhold til en bestemt hierarkisk struktur. Dersom strukturen ikke følges kan formateringen bli mislykket. HTML har til nå vært noe utilstrekkelig vedrørende layout og media, men siste versjon (HTML5) er blitt utviklet for rikere innhold i en langt større grad en tidligere versjoner.

Nettleser

En nettleser er en applikasjon installert på de enkelte enhetene som “leser” informasjon på WWW som HTML-sider, bilder, lyd, video eller annet innhold (f.eks. Flash, PDF, XML m.m.). Ved hjelp av adressefeltet og lenker kan nettleserne navigere til ulike kilder på internett. En nettleser kan også brukes som utforsker i eget filsystem, koble seg opp mot en ftp-server for filoverføring eller et annet privat nettverk (f.eks en annens PC og filsystem). Det finnes mange nettlesere og alle tolker HTML litt forskjellig. De ulike tolkningene og ev. ufullstendig støtte for HTML, skaper mange utfordringer for webdesignere og -utviklere.

Søkemotor

Mengden informasjon tilgjengelig på internett er enorm og det er helt nødvendig med hjelp til å finne relevant informasjon. Ved hjelp av en søkemotor kan vi lete opp fraser, enkeltord og begreper. Søkemotoren (f.eks. Google) vil raskt tilby informasjon i tråd med søkebegrepet. Søkemotoren traverserer ikke internett i dét vi søker, det har de allerede gjort for oss. All informasjonen er forhåndslagret etter bestemte algoritmer ferdig indeksert på deres egne servere klargjort for søk. Det er derfor søkeresultater kan listes ut iløpet av millisekunder.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: