Layout – del 3. Skisser, grid og marginer

oblig04_skisse01Innledende skisser

Utskrifter av alle oppslagene i InDesign via “thumbnail” utskrift – småsider med de rette proporsjonene er lettere å skisse på.

oblig04_skisse02

Skisser av småsider på oppslag skrevet ut fra InDesign

Oppskrift nr 4 hadde mest innhold og bruker mye mer areal enn de øvrige oppskriftene. Dette ble utgangspunktet for grid og marginer.

Innermargen har størst avstand mot innbindingsmargen for å unngå at teksten forsvinner i bretten.

oblig04_grid01 Baseline grid (12pt/14,4pt) og marginer

Konstruerte jeg et enkelt grid. Tipsene i menyene tok jeg ut av teksten og plasserte de inn i en ytterkolonne. Grid er likt på både recto og verso.
oblig04_grid02

Grid; tre kolonner med margintekster og tips ytterst

Overskriften er fargelagt med farge plukket fra bilde. All øvrig tekst er i sort. Vil ikke bruke farge på skriftstørrelser under 12pt (cmyk) – unngår dermed misspass (uskarp tekst).
oblig04_skisse07

Hamburger og kokekjele formet ut fra forordet

Jeg la inn swatches øverst på siden med farger plukket fra bildene og binder bilde sammen med menyen.oblig04_swatches01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: