cookbooks_covers

Kjøkkenhyllas utvalg av kokebøker. De fleste bøkene har flere oppskrifter på samme side.

Kolonner

Med unntak av kapittelsider veksler antall kolonner mellom 2-3, men er konsistent for hver bok.

cookbooks_columns

Horisontalt

De aller fleste bøkene bruker ikke horisontale hjelpelinjer. De lener seg heller på margene.

Horisontale hjelpelinjer er ikke gjennomført, heller ikke på sider med samme type innhold. Menyene er bygget over samme lest, men varierer posisjonen fra side til side.

cookbooks_horizontal

Marginer

De fleste bøkene har mellom 10-20 mm i ytre- og innermarginer. Mange bøker har lik avstand på begge sider. Det er bare én som har større innermargin, slik som det er anbefalt at bøker bør ha. Innhold kan bli vanskelig å lese når innermarginen blir for liten. Teksten “forsvinner” ned i innbindingsmargen. Man må presse på boken slik at den flater nok ut for å få med seg alle teksten.

cookbooks_themightyhand

En annen bok har mindre innermargin enn yttermargin.

Toppmarginer varierer fra 15-37 mm, og er ganske konsistent i alle bøkene. Med unntak av bilder som får litt andre regler og kan strekke seg opp til 10 mm fra skjærekanten.

Advertisements