travel-brochure-design-moon

travel-brochure-design-just-leave

Design av en 4s brosjyre for et fiktivt reisebyrå.

Format: A5 (når foldet).
Farger: Fullfarger.
Skrifttyper: OCR Std for headinger/logo, Century Gothic til rubrikker og brødtekst.
Komposisjon: fish-eye nordpol og halve månen som sammen utgjør en sirkel. Tvinger leseretning med baner og tekstrubrikker. Høy kontrast.

brochure-design-moon_grid

Enkel “grid”; 1,5 cm på alle sider

brochure-design-moon_front

Bakside + Forside (i den rekkefølgen)

brochure-design-moon_inside

Spread; side 2 og 3

Jeg kjeda meg litt og laget en annen versjon også. Men jeg må si at grid er en fæl oppfinnelse. Sikkert en sveitsisk designer som står bak. Grid synes jeg er veldig hemmende saker. Fysj…

Skrifttyper: Tisa Sans Pro for headinger, Bradley Hand ITC brødtekst.

just-leave-front2

Bakside + Forside

just-leave-spread

side 2 og 3

Advertisements