Layout – del 5. Design of layout in InDesign

travel-brochure-design-moon

travel-brochure-design-just-leave

Design av en 4s brosjyre for et fiktivt reisebyrå.

Format: A5 (når foldet).
Farger: Fullfarger.
Skrifttyper: OCR Std for headinger/logo, Century Gothic til rubrikker og brødtekst.
Komposisjon: fish-eye nordpol og halve månen som sammen utgjør en sirkel. Tvinger leseretning med baner og tekstrubrikker. Høy kontrast.

brochure-design-moon_grid

Enkel “grid”; 1,5 cm på alle sider

brochure-design-moon_front

Bakside + Forside (i den rekkefølgen)

brochure-design-moon_inside

Spread; side 2 og 3

Jeg kjeda meg litt og laget en annen versjon også. Men jeg må si at grid er en fæl oppfinnelse. Sikkert en sveitsisk designer som står bak. Grid synes jeg er veldig hemmende saker. Fysj…

Skrifttyper: Tisa Sans Pro for headinger, Bradley Hand ITC brødtekst.

just-leave-front2

Bakside + Forside

just-leave-spread

side 2 og 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: