Layout – del 4. Basic principles of layout

Tracing av grid i et layout. Boken jeg valgte bruker et grid som er likt på både venstre og høyre side. Det la jeg ikke merke til før jeg begynte å måle opp.

Den er strengt tatt basert på  en 3 kolonner. Venstre kolonne er smal og egentlig en marg. De to øvrige kolonnen brukeren “fleksibel grid” mellom seg hvor kolonnene fordeler plassen mellom seg i henhold til 4 vertikale grid-linjer, men det er alltid en fast gutter mellom kolonnene på 5-6 mm.

Header er fast. Den viser alltid hvilket kapittel du er på. Kapitteloverskrifter og avsnittoverskrifter benytter de øverste vertikale linjene. Brødteksten er alltid i bare én kolonne.

Pagineringen er alltid fast nederst 10 mm. fra arkets kant. Alle mål i mm.

basic-principles-grid

Bilde: A4 ark med bokens oppslag hhv. venstre og høyre side. Det er ikke helt likt tegnet opp, men men…

basic-principles-book02

Her er fordelingen mellom kolonnene ved hjelp av 4 grid-linjer.

basic-principles-book03

Her er et annet eksempel på to-kolonner hvor fordelingen er annerledes.

basic-principles-book04

Et tredje eksempel på kolonner. Ny fordeling, men fast gutter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: