Layout – del 1. Research på kokebøker og bruk av grid

Kjøkkenhyllas utvalg av kokebøker. De fleste bøkene har flere oppskrifter på samme side.KolonnerMed unntak av kapittelsider veksler antall kolonner mellom 2-3, men er konsistent for hver bok.HorisontaltDe aller fleste bøkene bruker ikke horisontale hjelpelinjer. De lener seg heller på margene.Horisontale hjelpelinjer er ikke gjennomført, heller ikke på sider med samme type innhold. Menyene er bygget over samme lest,... Continue Reading →

Advertisements

Layout – del 5. Design of layout in InDesign

travel-brochure-design-moon travel-brochure-design-just-leave Design av en 4s brosjyre for et fiktivt reisebyrå. Format: A5 (når foldet). Farger: Fullfarger. Skrifttyper: OCR Std for headinger/logo, Century Gothic til rubrikker og brødtekst. Komposisjon: fish-eye nordpol og halve månen som sammen utgjør en sirkel. Tvinger leseretning med baner og tekstrubrikker. Høy kontrast. Enkel "grid"; 1,5 cm på alle sider Bakside... Continue Reading →

Layout – del 3. Pace and contrast

Øvelsen går ut på å bedømme forskjeller i rytme og kontrast mellom en nettside og en trykksak.Jeg tok for meg papirutgaven og nettsidene til Drammens Tidende (DT.no).Papiravis: Forsiden har gjerne ett eller to hovedsaker. Og avisen har generelt et mye større areal og spre artiklene ut på. Mange artikler har flere bilder, både store og små.... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑