Search

Graphic Design Study Blog

Reflective Journal (GRA1+2 NOROFF)

Month

March 2014

Layout – del 1. Research på kokebøker og bruk av grid

Kjøkkenhyllas utvalg av kokebøker. De fleste bøkene har flere oppskrifter på samme side.KolonnerMed unntak av kapittelsider veksler antall kolonner mellom 2-3, men er konsistent for hver bok.HorisontaltDe aller fleste bøkene bruker ikke horisontale hjelpelinjer. De lener seg heller på margene.Horisontale hjelpelinjer... Continue Reading →

Advertisements

Layout – del 5. Design of layout in InDesign

travel-brochure-design-moon travel-brochure-design-just-leave Design av en 4s brosjyre for et fiktivt reisebyrå. Format: A5 (når foldet). Farger: Fullfarger. Skrifttyper: OCR Std for headinger/logo, Century Gothic til rubrikker og brødtekst. Komposisjon: fish-eye nordpol og halve månen som sammen utgjør en sirkel. Tvinger... Continue Reading →

Layout – del 4. Basic principles of layout

Tracing av grid i et layout. Boken jeg valgte bruker et grid som er likt på både venstre og høyre side. Det la jeg ikke merke til før jeg begynte å måle opp. Den er strengt tatt basert på  en 3 kolonner.... Continue Reading →

Layout – del 3. Pace and contrast

Øvelsen går ut på å bedømme forskjeller i rytme og kontrast mellom en nettside og en trykksak.Jeg tok for meg papirutgaven og nettsidene til Drammens Tidende (DT.no).Papiravis: Forsiden har gjerne ett eller to hovedsaker. Og avisen har generelt et mye større... Continue Reading →

Layout – del 2. Symmetry/ asymmetry

Øvelse i balanse / ubalanse. Vi skulle øve på å skisse for hånd. To skisser fra hver oppgave. 

Layout – del 1. Form and space

Øvelsen går ut på å legge til biter til man når et punkt hvor det begynner å bli utfordrende å se forskjell på for- og bakgrunn, eller negativt og positivt rom. 

Blog at WordPress.com.

Up ↑