Farger

Jeg benyttet to paletter, én for hvert fotografi. Fargene er fra dempet til kromatiske grå med moderat til lav kontrast.

To «tilpasningslag» ble laget med fargegradienter for å justere farger uten å ødelegge originalen.

Stålet har split-tone med komplementære farger og hjertet har tre analoge farger som heller mot rødt. Vi får en varm og kald kontrast i bildet.

foto-heart

palett-heart

Hjertet har tre analoge farger som heller mot rødt

foto-pipe

palett-pipe

Stålet har splitt-tone med komplementære farger.

Mørk brun er felles for begge palettene og skaper en helhet. Fargen binder de to fotografiene sammen. De øvrige fargene harmonerer også bra med hverandre.

Komposisjon

I skissene viste at bildet ble for flatt når rektanglene overlappet stålet. Det ble mer dybde ved å skyve all aktivitet over til ”hjertesiden”. Nå hopper stålet frem og lyset i bakgrunnen synes bedre. Det oppstår spenning i motivet.

collage01

Skissen avslørte at illustrasjonen kunne bli for flat. 

03_dm_poster

Kilder

Bok: Colour, A workshop for artists and designers, David Hornung

Advertisements