Illustrasjon – del 4.2. Digitalisering

Farger

Jeg benyttet to paletter, én for hvert fotografi. Fargene er fra dempet til kromatiske grå med moderat til lav kontrast.

To «tilpasningslag» ble laget med fargegradienter for å justere farger uten å ødelegge originalen.

Stålet har split-tone med komplementære farger og hjertet har tre analoge farger som heller mot rødt. Vi får en varm og kald kontrast i bildet.

foto-heart

palett-heart

Hjertet har tre analoge farger som heller mot rødt

foto-pipe

palett-pipe

Stålet har splitt-tone med komplementære farger.

Mørk brun er felles for begge palettene og skaper en helhet. Fargen binder de to fotografiene sammen. De øvrige fargene harmonerer også bra med hverandre.

Komposisjon

I skissene viste at bildet ble for flatt når rektanglene overlappet stålet. Det ble mer dybde ved å skyve all aktivitet over til ”hjertesiden”. Nå hopper stålet frem og lyset i bakgrunnen synes bedre. Det oppstår spenning i motivet.

collage01

Skissen avslørte at illustrasjonen kunne bli for flat. 

03_dm_poster

Kilder

Bok: Colour, A workshop for artists and designers, David Hornung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: