Eksponering – del 1.4. Lukkerhastighet

Kamera: Canon EOS 550D

Lukkerhastighet:

Hva er lukker: Lukkeren i mitt kamera består av to lystette “gardiner” som er plassert foran den fotosensitive brikken (CCD) bakerst i kameraet. Gardinen står åpen og slipper inn lyset på CCD-en. Sammen med blenderen avgjøres det om bildet blir korrekt eksponert eller ikke.

Lukkerhastighet: Lukkeren bestemmer hvor lenge sensoren skal være eksponert for lys. For kort tid kan bety undereksponering, altså at motivet blir for mørkt med lite detaljer. I motsetning vil lang lukkerhastighet som oftest overeksponerer motivet, og bildet blir for lyst. Detaljene kan forsvinne også her. Dette avhenger også av om motivet er i motlys, eller befinner seg i veldige lyse miljøer som f.eks snø.

En kort lukkerhastighet kan også fryse motiver som er i bevegelse. I motsatt fall, om jeg lar lukkeren stå litt lengre oppe, kan det skapes et inntrykk av at objektet er i bevegelse. Og objektet flyter ut i bildet i samme vinkel som bevegelsesretningen.

canonEOS550D-TvAlle 3 bildene er tatt med ISO 6400. Lukkerhastigheten 1/500, 1/60 og 1/25 sek.

 canonEOS550D-Tva1. Tv velges på funksjonshjulet, 2. via innstillingshjulet velger jeg lukkerhastigheten.

Teknisk: På kameraet velger jeg Tv (Time Value, Shutter Priority) på funksjonshjulet. Jeg velger lukkerhastigheten ved å vri på innstillingshjulet. Jeg vil se endringen enten i søkeren eller på displayet bak på kameraet. Også blenderåpningen endrer seg samtidig for å gi korrekt eksponering av bildet.

Kilder:

Bok: From Snapshots to Great Shots / Canon EOS 550D / Jeff Revell

Nett: Know your camera / Noroff

Nett: Lukker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: