Eksponering – del 1.3. Blender

Kamera: Canon EOS 550D

Blender:

Hva er blender: I objektivet er blenderen porten som bestemmer hvor mye lys som passerer fra linsen inn til sensoren i kameraet i løpet av en gitt eksponeringstid. Den er konstruert slik at den kan utvides og forminskes og avgjør mengden lys som slipper inn. Blenderåpningen justeres etter bestemte intervaller og er ikke trinnløs. Høy verdi tilsvarer lite lys, mens lav verdi øker lysmengden. 

Dybdeskarpheten: Men blenderåpningen bestemmer ikke bare mengden lys, men også dybdeskarpheten og bevegelse i bildet. Og det ene avhenger av det andre. Stor lysåpning betyr også mindre dybdeskarphet, og mindre åpning øker dybdeskarpheten. Objektet som er i fokus vil ha både forgrunn og bakgrunn mer eller mindre “ute av fokus”, alt etter størrelsen på blenderåpningen og avstandene i miljøet.

graffiti_books_Aparture_focusAlle 3 bildene er tatt med f/4.5 (forholdsvis stor åpning, mindre dybdeskarphet). Fokus har jeg endret fra bakgrunn, midten og forgrunn. Forskjellen er tydelig.

Stemning: Ved å bruke blenderen bevisst kan man “isolere” objektet som er i fokus. Det kan skape fine stemninger. Særlig ved liten dybdeskarphet vil man oppleve nærhet til objektet. Hvis avstanden er stor nok vil alt annet i forgrunnen og bakgrunnen være utydelig, uten detaljer som leder øyet vekk fra hovedobjektet. Det uskarpe området foran og bak “rammer inn” det jeg vil ha i fokus. Landskapsbilder er et typiske motiv hvor dybdeskarpheten vanligvis er stor. Alt i forgrunn og bakgrunn er gjerne skarpt og tydelig. Mens portretter som oftest er motsatt. Stor blenderåpning gir høyere oppmerksomhet til den portretterte.

canonEOS550D-Av

1. Av velges på funksjonshjulet, 2. via innstillingshjulet velger jeg blenderåpning. 

Teknisk: På kameraet velger jeg Av (Aparture Value, Aparture Priority) på funksjonshjulet. Med brennvidde på 18mm og ISO på 100 kan jeg kjøre blenderen ned på f/3.5. Det gjør jeg ved å vri på innstillingshjulet. Når jeg myser inn i søkeren kan jeg se verdien endres. Også eksponeringstiden endrer seg samtidig for å gi korrekt eksponering av bildet.

Kilder:

Bok: From Snapshots to Great Shots / Canon EOS 550D / Jeff Revell

Nett: Know your camera / Noroff

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: