Eksponering – del 1.2. ISO

Kamera: Canon EOS 550D

ISO:

Hva er ISO: Valg av ISO betyr at jeg kan ta bilder med kortere lukkertid enn det jeg vanligvis ville hatt muligheten til. Man kan si at kameraets lyseømfintlighet endres. Det gir meg “raskere” bilder i dempet til svakt lys, uten at jeg må stabilisere kameraet. ISO reduserer sjansen for at bildene blir “blurry” og/eller undereksponerte, når f.eks. eneste alternativet er å holde kameraet med hendene. Det er ikke alltid man har en tripod lett tilgjengelig.

Valg av ISO: For å sette “korrekt” ISO må jeg først vurdere hvilket lys miljøet avgir. På dager med sol, eller i situasjoner med mye sterkt lys, kan jeg velge en lav ISO-verdi. I miljø hvor lyset er noe mer redusert f.eks. når det er overskyet, eller innendørs, kan jeg øke ISO noe mer. På kveldstid, eller natt, kan det hende jeg må sette ISO til maks.

Bildekvalitet: Det anbefales å sette ISO så lavt som mulig, fordi ISO påvirker bildekvaliteten. Bildet blir mer “grovkornet” jo høyere ISO jeg bruker, og detaljer kan forsvinne. Men det spørs om bildet skal benyttes på f.eks nettsider eller blåses opp på storformater? Man ser ikke forskjellen på høy eller lav ISO på små bilder med lav oppløsning. Man kan kanskje avsløre det på kontrasten. Jeg synes kontrasten i noen tilfeller blir større med høyere ISO. Men på store formater, eller når jeg forstørrer bildet, kan man tydeligere se at bildet har “støy”.

orkide_utsnitt

Jeg har tatt et utsnitt i orkidé bildet mitt for å vise forskjellene i bildekvaliteten.

orkide_utsnitt_ISO

Fra venstre: ISO 6400, 3200, 1600, 800, 400, 200 og 100. Klikk på bildet så ser du bedre forskjellene. Legg merk til uskarpheten ved ISO 100 (utsnittet helt til høyre). Det er vanskeligere å unngå ristninger med frihånd i dette lyset på lav ISO.

Stemning: Det er likevel interessant med høy ISO fordi det kan gi meg litt kunstnerisk frihet. Stemningen i motivet kan også bli avgjørende annerledes med høy ISO. Det er egentlig ikke noe “rett eller galt” her. Det er ikke feil å bruke en veldig høy ISO-verdi selv når jeg kunne klart meg uten. Men det spørs hva jeg vil, og hvor bevisst forhold jeg har til mulighetene som tilbys av både kamera og motiv.

canonEOS550D-ISO1. Vekker opp kameraet, 2. Presser ned ISO-knappen, 3. med innstillingshjulet velger jeg verdi i displayet. 

Teknisk: På kameraet presser jeg først ned utløserknappen slik at kameraet “våkner” og LCD-skjermen lyser opp. Deretter trykker jeg på ISO-knappen og LCD-skjermen viser ISO-hastighetene jeg kan velge blant. Jeg ruller opp eller ned på skalaen ved å vri på innstillingshjulet. Velger jeg Auto vil kameraet selv velge ISO i forhold til lyssetting jeg befinner meg i.

Kilder:

Bok: From Snapshots to Great Shots / Canon EOS 550D / Jeff Revell

Nett: Hva er ISO?

Nett: Know your camera / Noroff

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: