Illustrasjon – del 2. Format

Format

I oppgaven er “format” et punkt; “Gather information about the format size”.

Formatet på 50 x 70 cm er et ganske alminnelig format. De fleste kopisentre eller offset-trykkerier kan trykke dette.

Papirkvalitet: Kartong/papir på 160- 200gr (gram per m2) ofte brukt til plakater på 50 x 70 cm. Til sammenligning er vanlig kopipapir på 80gr. Kartongen er gjerne av typen Silk, et bestrøket papir med høy hvithet og silkematt finish. Bestrøket papir har fått ett eller flere tynne lag med bindemidler som forbedrer papirets måte å gjengi farger.

Skjæremerker: Skjæremerker markerer hvor trykkeriet skal renskjære plakaten etter at den er trykket. Det er viktig å ha med skjæremerker dersom innholdet skal gå kant til kant på plakaten.

trimmarks

Utfallende: Utfallende formater, slik som i illustrasjonen over, har ekstra plass utover nettoformatet (på 50 x 70 cm) der innholdet får lov til å gå utenfor skjærekanten. Det er vanlig med 3 mm ekstra plass utenfor linjen der kniven vil kutte. Noen ganger 5 mm. Med utfallende unngår man glipper hvor papirfargen kommer til syne i kanten av innholdet på plakaten. Beskjæringen er aldri 100% nøyaktig og det er derfor viktig at man sørger for litt buffer.

Passmerker: Passmerker brukes i trykkprosesser hvor det skal trykkes flere farger på samme papiret i flere omganger. På et trykkeri kan man benytte offset-trykk, som regel en 4-farger CMYK prosess hvor papiret kjøres igjennom pressen fire ganger, én gang for hver av de fire trykkfargene. For hver farge lages det en egen valseplate. Når trykkingen er i gang vil passmerkene være til hjelp for å justere neste plate i forhold til den forrige, slik at de ligger rett oppå hverandre.

mismatch_registermarksTypisk misspass mellom magenta-platen og de øvrige platene.

registrationmark_passmerkeEt typisk passmerke.

Det er mange ulike passmerker, og det er mange ulike trykkmetoder. Så lenge trykkeriet ikke krever passmerker inkludert er det ingen grunn til å legge de inn. Ofte gjør trykkeriet jobben selv.

Oppløsning: I oppgaven står det at vi skal benytte 300ppi, men i forumet ble det sagt at vi kan gå ned til 150ppi for plakater. Det var også en sammenheng med opplastingsproblemer. PPI står for “pixels per inch”, og som det så riktig antydes; antallet “bildepunkter per tomme”. Fotografier i trykksaker bør ha 300ppi (høyoppløslig), eller høyere, for å få god nok kvalitet. På dårligere papirkvalitet kan man gå ned til 225ppi.

Kilder

PPI : http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_density | http://99designs.com/designer-blog/2013/02/26/ppi-vs-dpi-whats-the-difference/

Passmerker : http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_registration

Utfallende: http://en.wikipedia.org/wiki/Bleed_(printing)

Papir: http://no.wikipedia.org/wiki/Papir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: