Del 4.

Idea development and sketches:

  • Use different idea development methods for the specification og the product name and design.

Forrige innlegg: Logo – deloppg. 3 – definisjon

Neste innlegg: Logo – deloppg. 5 og 6 – digitalisering

Idéutvikling og skisser

Jeg sjekket ut konkurransen i produktgruppen min, undersøkte mye rundt vikinger, runer, norrøn mytologi og gammelnorsk.

logo_moodboard“Moodboard” hovedsaklig gammelnorsk tema

Illustrasjonene gjort av Egedius og Krogh i Snorre Sturlasons Kongesagaene er bra inspirasjon, og runesteinene i Skandinavia og England.

Runer

logo_runesteiner

Mye av det tekstlige kunne gjøres om til romaniserte runer – runer som har blitt tilpasset dagens latinske bokstaver. På runestener ble setninger vanligvis laget på ormens kropp. Eller de ble laget med langsgående grunnlinjer mellom setningene uten hverken linjehøyde, aksentlinje eller underlinje. Runene gikk rett i taket eller rett i gulvet og brukte kun versalhøyden.

logo_runer_setningerRunesetninger uten linjemellomrom

For å skille ord fra hverandre ble det gjerne benyttet en x eller en • Dette er punktasjon som kan bli fine typografiske detaljer i teksten.

logo_skisse_runer_00Eksempel på romaniserte runer av tagline 

logo_runer_ordelerDetalj av riss med x som ordmellomrom

Hver rune er risset inn i stein og har skavanker. Runemesterne klarte selvfølgelig ikke å risse inn helt like bokstaver. Dette kan utnyttes.

logo_skisse_runer_0HAFRI skrevet med runeversjon fra den yngre futhark (16 tegns alfabet)

Når hafri og øvrig tekst er skrevet med gammelnorske runer, blir det helt uleselig for oss i dag. Jeg måtte derfor tilpasse bokstavene til vårt latinske alfabet.

logo_skisse_runer_2
Forkastet forslag. Runene møtte ikke de horisontale linjene. Runene er også litt for kjedelige. Jeg ville jobbe mer med blant annet R og A. 

logo_skisse_runer_3Ferdig forslag inkl. tegn for ordmellomrom som pre- og suffikser. Jeg måtte også passe på å få lik mengde rom eller areal mellom tegnene. Det ble endel kniping, sperring og justeringen på runene for å få balanse.

logo_skisse_runer_detaljRunens stamme går fra gulv til tak, men  runens øvrige detaljer starter med litt avstand fra linjen. Dette ser vi også i rune-eksemplene lenger opp på denne siden (legg merk til R). Jeg gav runene en forlenget aksent som treffer grunnlinjen og/eller overlinjen. Da unngår foten på f.eks. «L» å synke nedi grunnlinjen. Jeg tilpasset «E» og «L» slik at foten henger på stammen og svever over grunnlinjen. Futharken (alfabetet) hadde ikke runer som lignet E eller L, så runemesterne unngikk det problemet. Men med dagens latinske tegn må jeg gjøre unntak. 

Det endelige resultatet

Jeg vil utdype mer omkring fargevalg i Logo – deloppg. 5 og 6 – digitalisering

hafri_CMYK_cleanLogo sammen med produktnavnet.

logo_emballasje
Måtte leke meg litt med emballasje. Her har jeg fått med innhold (havreflak) og tagline (husk frokost før dagens slag), i tillegg til den fantastiske illustrasjonen av Egedius. Jeg laget også en illustrasjon av en runesteinsorm i toppen.


Forrige innlegg: Logo – deloppg. 3 – definisjon

Neste innlegg: Logo – deloppg. 5 og 6 – digitalisering

Kilder

The nordic culture spot : http://nordicculturespot.blogspot.no/2009/09/runes.html

havre på gammelnorsk: http://glosbe.com/nb/non/havre

Den yngre futhark : http://no.wikipedia.org/wiki/Den_yngre_futharken

Heimskringla (Snorres Kongesagaer) : http://no.wikipedia.org/wiki/Heimskringla

H. Egedius, Kong Olavs fall (Olav den helliges saga) : http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Olav_den_helliges_saga_-_Kong_Olavs_fall_-_H._Egedius.jpg

Advertisements