Typografi

Tre ord skal uttrykkes visuelt. To av ordene skulle jeg velge fra en liste på 10 ord. Jeg valgte migration og repetition. I tillegg skulle jeg konstruere et tredje ord som ikke finnes i ordboka.

1. Migration

word_migration_font
Font: Vtks Lounge Set Regular

Fugler som migrerer bør være en håndskrevet type. Håndskrevne bokstaver virker luftigere og gir et inntrykk av bevegelse og liv. Vtks Lounge, som har et design hvor de enkelte bokstavene ser ut som “fugler”, hvis du legger godviljen til 🙂 

Fonten ble skrevet i minuskler. Versalene ble for store og omstendelige. M-en er vanligvis lettest å assosiere med en fugl og leder an i flokken. De øvrige bokstavene skulle følge tett på, i et litt uryddig mønster, men i en typisk V-form. Jeg roterte fonten noen grader mot venstre for å få fart fremover. 

word_migration

2. Repetition

word_repetition_font

Font: Diavlo Bold

Repeterende formasjoner finnes mange steder i naturen f.eks. hos trær. Diavlo er myk og har spisser, der man vanligvis har serifer. Dette gir Diavlo en “organisk” form jeg kunne jeg bedre “pode” grener innpå hverandre.

Diavlo har mager (Light) til fet (Bold) snitt (Weight). Fet benyttes på de tykkeste delene av stammene. Det ble mye arbeid med sperring og kniping, og litt rotering av enkelte bokstaver, spesielt i skjøtene. Diavlo har høy x-høyde som gir en jevn rytme og passer godt til formålet.

word_repetition

3. Sweeternal

 word_sweeternal_font
Sweets + Eternal = sweeternal  i font Iskra Ultra Bold

Det tredje, og oppdiktede ordet, som ikke står oppført i noen ordliste, består av ordenene sweets og eternal som sammensatt kanskje assosieres med noe “evigsøtt”. I skissen prøvde jeg å illustrere en stor kjærlighet på pinne hvor ordet gjentas i spiralform i en “evig” strøm innover mot midten.

Iskra Ultra Bold Italic ble brukt. Dette er en dekorativ og passe “søt” til formålet. Den er litt chubby og avrundet. S-en er opp-ned og W-en tar liten plass med sin asymmetriske og buede form. Den har høy x-høyde som gir jevnere ordbilder. Det ble en god jobb å gradvis justere skriftstørrelsen etter hvert som teksten ble lengre. Kniping og sperring var en utfordring når bokstavene også roterer kraftigere jo nærmere midten man kommer.

word_sweeternal

Skisser

typo_migration_sketch

Skisse av migration på A4

typo_repetition_sketch

Skisse av repetition i A4

typo_sweeternal_sketch

Skisse av sweeternal på A4

Kilder

Graphic Design School: A Foundation Course for Graphic Designers Working in Print, Moving Image and Digital Media

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: